בית / וואן פדיה / פירות שטן

פירות שטן

תוצאת תמונה עבור ‪ito ito no mi‬‏    איטו איטו נו מי (פרי החוט חוט)

תוצאת תמונה עבור ‪bari bari no mi fruit‬‏ בארי בארי נו מי (פרי המחסום)

תוצאת תמונה עבור ‪mochi mochi no mi fruit‬‏ מוצ'י מוצ'י נו מי (פרי המוצ'י)

תוצאת תמונה עבור ‪nikyu nikyu no mi fruit‬‏  ניקיו ניקיו נו מי (פרי הכף יד)

תוצאת תמונה עבור ‪hana hana no mi fruit‬‏ האנה האנה נו מי (פרי הצמיחה)

 קאמה קאמה נו מי (פרי הצב)