MOKO MOKO NO MI

כוח הפרי: עשן

סוג הפרי: לוגיה

משתמש: סמוקר

פעם ראשונה שנראה באנימה: פרק 48

פעם ראשונה שנראה במנגה: צ'אפטר 100

הסבר על הפרי:

פרי זה נותן למשתמש את היכולת להפוך לאלמנט העשן.

יכולות הפרי:

כמו כל פירות הלוגיה, פרי זה נותן למשתמשו את היכולת לא להיפגע משום מתקפה פיזית מכל הסוגים אלא אם היריב משתמש בהאקי הקשחה או בקאירוסיקי (אבן ים).

פרי זה מאפשר למשתמש ליצור/להפוך לעשן ולשלוט בתנועת החומר, על ידי הפיכת גופו או את החלק התחתון (הרגליים) של גופו לעשן משתמש הפרי יכול לעוף, ובכך משפר את התנועה ואת המהירות שלו. היכולת השימושית ביותר של הפרי היא היכולת לשלוח את העשן שלו סביב האויבים שלו ולמנוע מהם לברוח, כאשר סמוקר עושה זאת הוא חוסם את שדה הראייה של אויביו ובכך יכול לתקוף אותם מקרוב מבלי שיוכלו לראות אותו. בנוסף על כך משתמש הפרי יכול להפוך את העשן שלו למוחשי וכך הוא יכול לגעת ולתפוס בדברים גם עם העשן שהוא יוצר, יכולת זו מאפשרת לו לשלח מתקפות לטווח ארוך וכך הוא יכול לתקוף מבלי להסתכן. העשן שמשתמש הפרי יוצר לא רעיל ולא פוגע ביריב. ניתן לראות הרבה פעמים הופך את ידו לעשן, מאריך ומתמרן את תנועת העשן ובכך הוא תוקף מרחוק את יריבו. כאשר סמוקר ואייס נפגשו נראה שכוחם שווה ושעשן ואש מבטלים זה את זה.

תמונה קשורה

תמונה קשורה

כתב: אגם
ערך: איתי

Back to top button
Close