MERA MERA NO MI

כוח הפרי: אש

סוג הפרי: לוגיה

משתמש: אייס ולאחר מותו סאבו

פעם ראשונה שנראה באנימהפרק 91

פעם ראשונה שנראה במנגה: צ'אפטר 157

הסבר על הפרי:

פרי זה נותן למשתמש את היכולת להפוך לאלמנט אש.

יכולות הפרי:

כמו כל פירות הלוגיה, פרי נותן למשתמשו את היכולת לא להיפגע משום מתקפה פיזית מכל הסוגים אלא אם היריב משתמש בהאקי הקשחה או בקאירוסיקי (אבן ים).

משתמש הפרי יכול להפוך לאש ולפזר אותה לפי רצונו. למשתמש הפרי יש את היכולת לעצב את האש שיצר לצורות שונות לפי בחירתו לדוגמה כאשר אייס משתמש במתקפת אגרוף האש, הוא הופך את ידו לאש ומגדיל את כמות האש  ובכך יוצר יד ענקית עשויה מאש שגורמת לנזק רב. פרי האש נחשב נחות לעומת פרי המאגמה ולכן כאשר אקאינו תקף את אייס הוא הצליח לפגוע בו מבלי להשתמש בהאקי או בקאירוסיקי. ניתן לראות את אייס משתמש בפרי זה למתקפות רבות, לדוגמה רובה האש, במתקפה זו אייס מפנה את אצבעותיו שכלפי יריבן ויורה להבות קטנות מקצות האצבעות, כמו יריות של רובה. מתקפה נוספת שבה אייס משתמש היא אור הגחליליות, למרות השם הלא מאיים מתקפה זו קטלנית ביותר, אייס יוצר כדורי אור קטנים דמויי גחליליות ושולח אותם לכיוון יריבו, כאשר הכדורים קרובים לגוף היריב הם מתפוצצים בעוצמה חזקה ביותר. המתקפה החזקה ביותר של אייס היא "מצוות הלהבה הגדולה: קיסר הלהבה" (Dai Enkai: Entei), במתקפה זו אייס יוצר כדור אש ענק מעל ראשו  שנראה כמו השמש, אייס שולח את כדור האש על יריבו מתקפה זו הרסנית ויכולה לגרום להרס ולפגיעות רבות. לאחר מותו של אייס, סאבו אכל את הפרי, עד עכשיו לא ראינו שימושים רבים של סאבו בכוח הפרי ומלבד מתקפת אגרוף האש הוא השתמש במתקפה אחת בלבד, "טופר דרקון בוער: להבת מלך הדרקונים" (Moeru Ryusoken: Kaen: Ryuo). במתקפה זו זו מפנה את כף ידו על יריבו ויוצר להבה ענקית בצורת דרקון, לאחר מכן הוא מסובב את כף ידו וגם גורם למערבולת אש שפוגעת ביריבו ומעיפה אותו.

תוצאת תמונה עבור ‪mera mera no mi USE‬‏תוצאת תמונה עבור ‪mera mera no mI FIREFLY‬‏

 

 

 

תוצאת תמונה עבור ‪mera mera no mI‬‏

 

כתב: אגם
ערך: איתי

Back to top button