פארמיסיה

בעמוד זה ישנם סיקורים על פירות השטן מסוג פארמיסיה

Awa Awa No Mi (פרי הבועות)

Bari Bari No Mi (פרי המגן)

Doku Doku No Mi (פרי הרעל)

Gomu Gomu No Mi (פרי הגומי)

Gura Gura No Mi (פרי הרעידות)

Hana Hana No Mi (פרי הצמיחה)

Ito Ito No Mi (פרי החוט)

Mochi Mochi No Mi (פרי המוצ'י)

Nikyu Nikyu No Mi (פרי כף היד)

Spring Spring No Mi (פרי הקפיץ)

 

Back to top button