פרויקט תיקון פרקים

בעמוד זה תוכלו למצוא את הפרקים שתרגמנו בפרויקט תיקון הפרקים.

סאגת איסט בלו:

פרק 1

פרק 2

פרק 3

פרק 4

פרק 5

פרק 6

פרק 7

פרק 8

פרק 9

פרק 10

פרק 11

פרק 12

פרק 13

פרק 14

פרק 15

פרק 16

פרק 17

פרק 18

פרק 19

פרק 20

פרק 21

פרק 22

פרק 23

פרק 24

פרק 25

פרק 26

פרק 27

פרק 28

פרק 29

פרק 30

פרק 31

פרק 32

פרק 33

פרק 34

פרק 35

פרק 36

פרק 37

פרק 38

פרק 39

פרק 40

פרק 41

פרק 42

פרק 43

פרק 44

פרק 45

פרק 46

פרק 47

פרק 48

פרק 49

פרק 50

פרק 51

פרק 52

פרק 53

פרק 54

פרק 55

פרק 56

פרק 57

פרק 58

פרק 59

פרק 60

פרק 61

סאגת ארבסטה:

פרק 62

פרק 63

פרק 64

פרק 65

פרק 66

פרק 67

נעדכן את העמוד כשנוציא פרקים נוספים.
וואן פיס נקאמה

Back to top button