Awa AWa No MI

כוח הפרי: בועות

סוג הפרי: פארמיסיה

משתמש הפרי: קאליפה

פעם ראשונה שנראה באנימה: פרק 293

פעם ראשונה שנראה במנגה: צ'אפטר 408

 

הסבר על הפרי:

פרי זה מאפשר למשתמש שלו ליצור בועות מגופו לשלוט בתנועתן

יכולות הפרי:

פרי זה יכול לתת למשתמש את היכולת להשתמש ליצור בועות מגופו ולשלוט בתנועתן.
מכיוון שבועות עשויות בחלקן ממים יש יתרון למשתמש הפרי בקרב נגד משתמשי פרי שטן בגלל שאם הבועות פוגעות במשתמש פרי שטן כוחו נחלש. כמו כן ניתן לראות את קאליפה שולטת בצורת הבועות ובריכוזן כדי לשלוח מתקפות היכולות להסב נזק ישיר ליריב שלה, הצורה אליה קאליפה שינתה את הבועות היא צורת כבש ועל ידי צפיפות גבוהה של בועות הפגיעה יכולה לגרום לנזק. כמו כן על ידי ערבול הבועות משתמש הפרי יכול ליצור מערבולות קצף ובכך לעוור את היריב למתקפותיו. השימוש המרכזי בכוח הפרי הוא לשלוח בועות רבות לגוף היריב ובכך לגרום לגופו להיות חלק עד לרמה בה הוא לא יוכל להילחם ואפילו לעמוד ביציבות!

Soap Sheep           Golden Hour                                                                                                                                                     Nami Under the Effects of Golden Hour

 

כתב: אגם
ערך: איתי

 

Back to top button