KAMA KAMA NO MI

כוח הפרי: צב

סוג הפרי: זואן

משתמש הפרי: פקומס

פעם ראשונה שנראה באנימה: פרק 572

פעם ראשונה שנראה במנגה: צ'אפטר 652

                                                                                              הסבר על הפרי:

פרי זה נותן למשתמשו את היכולת להפוך לצב בצורה מלאה או חלקית ונותן למשתמשו כוחות של צב.

יכולות הפרי:

פרי זה נותן כוחות של צב למי שאכל אותו בנסוף לכוחות הרגילים של משתמשי פירות שטן מסוג זואן שהם ריפוי על אנושי ועוצמה מוגברת. היכולת המרכזית שפרי זה מאפשר היא להפוך את העור באזור הבטן והגב לשריון של צב. השריון קשה והוא חסין לכדורים. פרי זה משמש בעיקר להגנת המשתמש מכיוון שמשתמש הפרי יכול להיכנס לתוך השריון שהוא יוצר ובכך הוא חסין לרוב המתקפות.

 

כתב וערך: איתי

Back to top button