Mushi Mushi no Mi, Model: Suzumebachi

כוח הפרי: צרעה

סוג הפרי: זואן

משתמש הפרי: ביאן

פעם ראשונה שנראה באנימה: פרק 648

פעם ראשונה שנראה במנגה: צ'אפטר 718

תוצאת תמונה עבור ‪bian one piece‬‏

הסבר על הפרי:

פרי זה נותן למשתמשו את היכולת להפוך לצרעה בצורה מלאה או חלקית ונותן למשתמשו כוחות של צרעה.

יכולות הפרי:

פרי זה נותן כוחות של צרעה למי שאכל אותו. משתמש הפרי מקבל כנפיים, עוד זוג ידיים ועוקץ בנוסף לכוחות הרגילים של משתמשי זואן שהם יכולת ריפוי על אנושית ועוצמה מוגברת. לא ידוע מה הנזק מעקיצה של משתמש הפרי אך ניתן לשער שהעקיצה זהה לעקיצה של צרעה ושהיא לא מזיקה. בעזרת הכנפיים משתמש הפרי מקבל את היכולת לעוף וזוג הידיים הנוסף יכול להיות שימושי בקרב לנשיאת מספר רב של נשקים. היכולת החזקה ביותר של משתמש הפרי היא שליטה על צרעות, באנימה ניתן לראות את ביאן שולטת על הצרעות כדי שיסחבו את הגמדים משבט הטונטונה לקראת הקרב מול משפחת דון קיחוטה.

תמונה קשורה

כתב וערך: איתי

 

Back to top button