ZOU ZOU NO MI

כוח הפרי: פיל

סוג הפרי: זואן

משתמש הפרי: פאנקפריד (החרב של ספאנדם)

פעם ראשונה שנראה באנימה: פרק 285

פעם ראשונה שנראה במנגה: צ'אפטר 400

תוצאת תמונה עבור ‪zou zou no mi‬‏

הסבר על הפרי:

פרי זה נותן למשתמשו את היכולת להפוך לפיל בצורה מלאה או חלקית ונותן למשתמשו כוחות של פיל.

יכולות הפרי:

פרי זה נותן למשתמשו כוחות של פיל בנוסף ליכולות הרגילות של משתמשי פירות זואן שהן ריפוי על אנושי ויכולות פיזיות חזקות.
פרי זה מופיע באנימה בצורה מיוחדת מכיוון שחרב אכלה אותו בעזרת פיתוח של וגפאנק. החרב מגיבה לתנועותיו של ספאנדם ובכך משתנה לצורה חלקית של פיל או לצורה מלאה. משתמש הפרי יכול להפוך את חלקי גופו לגפיים של פיל מה שמקנה עור עבה עוצמה מוגברת ואף חטים (הקרניים שיש לפילים ליד האף). ניתן לראות את פאנקפירד (החרב) מתארכת כאשר היא הופכת בצורה חלקית לפיל וכך ניתן לתקוף איתה מרחוק. כמו כן ניתן להפוך לפיל בצורה מלאה, שהו המצב החזק ביותר של פרי זה מכיוון שהוא נותן למשתמשו גודל ועוצמה. למרות העוצמה שנוספת לחרב עקב השימוש בפרי יש גם מגרעות, החרב מקבלת מחשבות ורגשות, דוגמה לכך היא מתי שפראנקי ניסה לירות בחרב בצורת הפיל שלה היא ברחה מכיוון שפחדה למות למרות שאינה יכולה למות.

תוצאת תמונה עבור ‪zou zou no mi‬‏

כתב וערך: איתי

 

Back to top button