Gura Gura No Mi

כוח הפרירעידות

סוג הפרי: פארמיסיה

משתמש הפרי: כיום בלאקבירד ובעבר וויאטבירד

פעם ראשונה שנראה באנימה: פרק 461

פעם ראשונה שנראה במנגה: צ'אפטר 552

הסבר על הפרי:

נותן למשתמש הפרי את הכוח ליצור רעידות.

יכולות הפרי:

פרי זה מסוג פארמיסיה ונחשב ליוצא דופן מבחינת עוצמתו מבין פירות הפארימסיה. משתמש הפרי יכול ליצור רעידות בכל מקום (אוויר,ים,יבשה) בעזרת אגרוף. משתמש פרי זה יכול ליצור רעידות מספיק חזקות בשביל להרוס את העולם ולכן נחשב פרי זה לבין החזקים והמסוכנים שיש.  בעזרת כוחו של פרי זה משתמשו יכול לפגוע בהרבה מאויביו בעזרת הרעידות. ניתן לראות בסאגת מלחמת הפסגה את וואיטבירד את האדמה ויוצר צונאמי שגורמים להרס רב. עוד מתקפה שוואיטבירד הציג במלחמה היא יצירת עיגול סביב ידו או נשקו, כאשר העיגול פוגע באויב נוצרת רעידה עוצמתית ומרוכזת באיזור הפגיעה ולרוב הורגת את האויב אחרי פגיעה אחת. 

שני גלי צונאמי שנוצרו עקב רעידה שיצר וואיטבירד
בלאקבירד לאחר שגנב את כוחו של וואיטבירד
Back to top button