HIE HIE NO MI

כוח הפרי: קרח

סוג הפרי: לוגיה

משתמש הפרי: קוזאן (אאוקיג'י)

פעם ראשונה שנראה באנימה: פרק 226

פעם ראשונה שנראה במנגה: צ'אפטר 303

הסבר על הפרי:

פרי זה נותן למשתמש את היכולת להפוך לאלמנט קרח.

יכולות הפרי:

כמו כל פירות הלוגיה, פרי זה נותן למשתמשו את היכולת לא להיפגע משום מתקפה פיזית מכל הסוגים אלא אם היריב משתמש בהאקי הקשחה או בקאירוסיקי (אבן ים).

פרי זה נחשב לפרי עליון מבין פירות הלוגיה שמתייחסים לצורות קפואות של מים (חזק יותר מפרי השלג). משתמש הפרי יכול להפוך לקרח ואז לזוז במהירות על פני השטח ולהופיע מחדש במקום אחר כאשר הוא משתמש בכוח הפרי. עוד יכולת שהפרי נותן לו היא ליצור/להפוך לקרח בטמפרטורות מאוד נמוכות מה שמגן מפני מתקפות פיזיות ואף יכול לגרום נזק ליריב. המשתמש יכול גם לפזר את הקרח בסביבה ובכך להקפיא דברים רבים בשטח נרחב וניתן היה לראות שבעזרת כוח הפרי אאוק'יגי הקפיא שטח גדול מהאוקיינוס עצמו וגם גלי צונאמי שוואיטבירד יצר .

 אאוקיג'י גם משתמש בכוחו של הפרי כדי לרכוב באופניים על המים בכך שמקפיא בכל פעם חלק קטן מהים וכך נוצר שביל קרח ודרך זה ניתן להבין שהוא יכול להקפיא דברים בלי מגע ישיר אלא בעזרת פיזור טמפ' נמוכה לסביבה. אאוקיג'י יכול ליצור להבים וחרבות מקרח ולהשתמש בהם נגד יריביו בתור נשקים או לחילופין ליצור מגנים או מחסומים מקרח על מנת לחסום מתקפות. יכולת חזקה שפרי זה מאפשר היא הקפאת אדם בעזרת תפיסתו לזמן מסוים וכך לא רק שקרח נוצר מסביב לבן אדם אלא גם נוזלי הגוף מוקפאים. המתקפה החזקה ביותר של אאוקיג'י היא "עידן קרח" (ice age), במתקפה זו אאוקיג'י מפזר קרח בטמפרטורות נמוכות מאוד לכל הכיוונים ומקפיא כל דבר שבא במגע עם הקרח. כל מה שהמתקפה הקפיאה לא רק מוקפא אלא הופך בעצמו לקרח.

 

כתב: ידין

ערך: איתי

Back to top button