Numa Numa no Mi

כוח הפרי: ביצה

סוג הפרי: לוגיה

משתמש הפרי: קאריבו

פעם ראשונה שנראה באנימה: פרק 521

פעם ראשונה שנראה במנגה: צ'אפטר 603

הסבר על הפרי:

פרי זה נותן למשתמש את היכולת להפוך לאלמנט "ביצה"*.

*אפילו שלא נחשב אלמנט בדיוק עדיין מחשיבים אותו כאלמנט כמו שחושך הוא לא אלמנט אבל מחשיבים אותו לאחד. 

יכולות הפרי:

כמו כל פירות הלוגיה, פרי זה נותן למשתמש את היכולת לא להיפגע משום מתקפה פיזית מכל סוג אלא אם כן התוקף משתמש בהאקי הקשחה או בקאירוסיקי(אבן ים).

גופו של משתמש הפרי הופך לביצה שאליה הוא יכול לשאוב כל דבר, ככל שגודל החומר שמשתמש הפרי שואב גדול יותר כך זמן השאיבה ארוך יותר. החומרים שנשאבים לביצה מגיעים למקום אחסון אינסופי כאשר משתמש הפרי שולט על היציאה של החומרים שנשאבו. יכולת זו שימושית בקרבות מכיוון שבעזרה למשתמש הפרי יכולה להיות כמות עצומה של נשק שהוא שאב לפני הקרב. בנוסף על כך משתמש הפרי יכול להשתמש ביכולת השאיבה בכדי לשאוב יצורים חיים,ובכך הוא יכול לשאוב את יריביו לביצה. עוד יכולת שהפרי נותן היא היכולת להפוך למצב צבירה נוזלי (סוג של בוץ נוזלי) כלומר, המשתמש יכול להפוך את גופו לנוזל. המשתמש יכול להפוך כל איבר בגופו לנוזלי ולמשתמש יש שליטה מלאה על הנוזל, המשתמש יכול להוציא כמות בלתי מוגבלת של נוזל  ובכך "להאריך" את איבריו. יכולת שימושית נוספת היא שמתי שמשתמש הפרי הופך לנוזל הוא יכול להתגנב למקומות שבני אדם רגילים לא יכולים להגיע אליהם. כוח פרי זה יכול גם "לשאוב" מתקפות פיזיות (ללא שימוש בהאקי הקשחה) וכך משתמש הפרי נותר בלתי פגיע. ניתן לראות את קאריבו משתמש בכוחו של הפרי כדי לאחסן נשקים/אנשים שאותם הוא מתכנן להרוג/למכור.
המתקפה החזקה ביותר של קאריבו היא מתקפה חסרת שם ובמהלכה קאריבו מאריך את רגליו, הופך את בטנו לנוזלית ומתלפף סביב היריב שלו, לאחר שלכד את יריבו הוא הופך את ידיו לנוזליות ודוחף אותם לתוך הפה של היריב ובכך חונק אותו למוות.

כתב: ידין
ערכו: אלון ואיתי

Back to top button