PIKA PIKA NO MI

כוח הפרי: אור
סוג הפרי: לוגיה
משתמש הפרי: בורסלינו (קיזארו)
פעם ראשונה שנראה באנימה: פרק 401
פעם ראשונה שנראה במנגה: צ'אפטר 506

הסבר על הפרי:

פרי זה נותן למשתמש את היכולת להפוך את גופו לאלמנט אור.

יכולות הפרי:

משתמש הפרי לא יכול להיפגע ממתקפות אלא אם השתמשו בהאקי הקשחה או בקאירוסיקי (אבן ים). פרי זה מאפשר למשתמשו להפוך את חלקי גופו לאור וכך החלקים שהמשתמש הפך לאלמנט עצמו יכולים לנוע במהירות האור. מכיוון שלאור אין מסה, משתמש הפרי יכול לשהות באוויר לתקופת זמן לא מוגדרת. מתקפות שפרי זה מאפשר הן יריית לייזרים מחלקי גופו של המשתמש שיכולים לחורר אנשים או לגרום לפיצוצים חזקים וליצור נשקים כמו חרב העשויים מאור מה שהופך אותה לבלתי שבירה ובעלת יכולת פגיעה חזקה. כאשר משתמש הפרי הופך לאלמנט אור על מנת לנוע במהירות הוא יכול לזוז רק בקווים ישרים. בנוסף, בגלל מהירותו של המשתמש, גם מתקפותיו חזקות בעקבות התאוצה שהוא צובר.

Back to top button