Yami Yami No Mi

כוח הפרי: אפלה

סוג הפרי: לוגיה

משתמש הפרי: בלאקבירד

פעם ראשונה שנראה באנימה: פרק 325

פעם ראשונה שנראה במנגה: צ'אפטר 440

הסבר על הפרי:

פרי זה נותן למשתמש את היכולת להפוך את גופו לאפלה.

יכולות הפרי:

פרי זה נחשב לפרי לוגיה מיוחד מכיוון שלעומת שאר פירות הלוגיה, ניתן לפגוע במשתמש הפרי. פרי האפלה מעניק למשתמש את הכוח לשאוב/למשוך דברים כמו "חור שחור" ששואב אליו הכל עקב כוח הכבידה החזק שלו. כוח השאיבה שלו כל כך חזק עד שהוא יכול לשאוב גם דברים לא מוחשיים, כמו כוח של פירות שטן. דוגמא לכך היא בקרב נגד אייס, כאשר אייס נתפס על ידי בלאקבירד הוא איבד את כוחו. פרי זה נותן למשתמשו את הכוח להפוך לאפלה וגם לפזרה על פני השטח, מה שמאפר טווח פגיעה רחב. המתקפה החזקה ביותר של פרי זה היא שמשתמש הפרי יכול לשאוב דברים לאפלה שהוא מפזר ולאחר מכן הוא יכול להחזירם בתור מתקפה. עד כה בסדרה הדברים שנשאבו לאפלה חזרו ממנה שבורים והרוסים. כוחו של פרי זה עוד לא התגלה במלואו בסדרה ויש דברים רבים שלא יודעים על כוחו ומה הוא מאפשר לעשות.

Back to top button